Hotline tư vấn: 0943996589

Tầng 3, Số 72C Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc

Các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6

Từ 8h:00 - 17h:30

Văn bản pháp luật

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2020 (tiếp theo)

11/12/2020 10:20 SA

Vi phạm hành chính

1.

Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

4.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Ngày hiệu lực: 10/12/2020)

5.

Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành (Ngày hiệu lực: 26/12/2020)

Trách nhiệm hình sự

1.

Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự (Ngày hiệu lực: 25/12/2020)

Thủ tục Tố tụng

1.

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại (Ngày hiệu lực: 10/12/2020)

3.

Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự (Ngày hiệu lực: 25/12/2020)

Tài chính nhà nước

1.

Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

4.

Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng (Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

5.

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

6.

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (Ngày hiệu lực: 13/12/2020)

7.

Nghị quyết 128/2020/QH14 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Quốc hội ban hành (Ngày hiệu lực: 27/12/2020)

8.

Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành (Ngày hiệu lực: 28/12/2020)

9.

Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ngày hiệu lực: 29/12/2020)

Xây dựng - Đô thị

1.

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Quyết định 2149/QĐ-BGTVT năm 2020 về thông báo các văn bản hết hiệu lực liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Ngày hiệu lực: 22/12/2020)

4.

Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (Ngày hiệu lực: 25/12/2020)

Giao thông - Vận tải

1.

Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Quyết định 2070/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

4.

Thông tư 27/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

5.

Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

6.

Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

7.

Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành (Ngày hiệu lực: 16/12/2020)

8.

Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (Ngày hiệu lực: 28/12/2020)

Giáo dục

1.

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

4.

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Ngày hiệu lực: 12/12/2020)

5.

Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Ngày hiệu lực: 19/12/2020)

6.

Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Ngày hiệu lực: 19/12/2020)

7.

Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục (Ngày hiệu lực: 19/12/2020)

8.

Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục (Ngày hiệu lực: 19/12/2020)

9.

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Ngày hiệu lực: 28/12/2020)

Tài nguyên - Môi trường

1.

Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Chỉ thị 41/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Ngày hiệu lực: 25/12/2020)

4.

Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Quốc hội ban hành (Ngày hiệu lực: 26/12/2020)

5.

Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ngày hiệu lực: 29/12/2020)

Thể thao - Y tế

1.

Quyết định 5013/QĐ-BYT về Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Quyết định 4999/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Công văn 6611/BYT-BH năm 2020 về chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

4.

Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

5.

Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành (Ngày hiệu lực: 05/12/2020)

6.

Thông tư 16/2020/TT-BYT về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Ngày hiệu lực: 12/12/2020)

7.

Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Quốc hội ban hành (Ngày hiệu lực: 26/12/2020)

Văn hóa - Xã hội

1.

Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

2.

Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

3.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (Ngày hiệu lực: 01/12/2020)

4.

Thông tư 16/2020/TT-BYT về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (Ngày hiệu lực: 12/12/2020)

5.

Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

6.

Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (Ngày hiệu lực: 25/12/2020)

7.

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Ngày hiệu lực: 31/12/2020)

Lĩnh vực khác

1.

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

2.

Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Ngày hiệu lực: 25/12/2020

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH NTB LEGAL

Địa chỉ: Tầng 5, Số 3 ngõ 124, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hotline: (024) 2322 5888 - 0943996589

Email: ntblegal@gmail.com

Website: http://ntblegal.vn/

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

2020
11/12

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2021 VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 10/12/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 4875/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
2020
11/12

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2020

NTB Legal gửi đến bạn đọc các văn bản pháp luật, các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020.

CÔNG TY LUẬT TNHH NTB LEGAL

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ LUẬT 24/7

LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TÔI

 

XEM BẢN ĐỒ